Alexandru Ovidiu Vintilă (n. 26 septembrie 1977, Suceava) este poet şi eseist. Doctor în istorie. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iaşi şi preşedinte al Societăţii Scriitorilor Bucovineni. Redactor-şef al revistei „Bucovina literară” şi membru în colegiile redacţionale ale publicaţiilor „Glasul Bucovinei” (Cernăuţi) şi „Scriptum” a Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera” din Suceava.

Până în prezent a publicat următoarele cărţi: caricatura de cretă, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2003 (apărută în 2004, Premiul Editurii Cartea Românească la Festivalul–Concurs de poezie „Porni Luceafărul…”, Botoşani, 2002; Premiul pentru debut al Societăţii Scriitorilor Bucovineni, 2004; nominalizat la Premiul pentru debut în poezie al filialei ieşene a Uniunii Scriitorilor din România, 2004);

miezonoptice. tradiţia rupturii, Iaşi, Editura Timpul, 2008 (Premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei, secţiunea poezie, 2009; un grupaj de poeme din acest volum a obţinut Premiul I în cadrul Concursului „Natale Oggi”, organizat de „Poesia Attiva”, Torino, decembrie 2008); cartea lui koch, Timişoara, Editura Brumar, 2009 (Premiul Societăţii Scriitorilor Bucovineni, secţiunea poezie, 2010).

La Editura Timpul din Iaşi, în 2011, a publicat viaţa preschimbată, un grupaj de versuri din această carte a obţinut Premiul pentru poezie Octavian Goga, Ciucea – Cluj-Napoca, 2010, precum şi Premiul Editurii Dagan, Paris, 2011. De asemenea, autorului i-a mai apărut la Editura Tracus Arte din Bucureşti, în 2011, un volum de eseistică intitulat Demersul dialogic. Semne ale unei experienţe a înţelegerii (Premiul Societăţii Scriitorilor Bucovineni, secţiunea publicistică, 2012).

Pe lângă acestea, a mai publicat tomul Traian Brăileanu. Întruchipările raţiunii. Fapte, idei, teritorii ale realităţii din interbelicul bucovinean, Bucureşti, Editura Paideia, 2012 (Premiul Restitutio al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iaşi şi Premiul Societăţii Scriitorilor Bucovineni, ambele în anul 2013), precum şi monografia (teză de doctorat la origine) Traian Brăileanu. Dialectica unei istorii personale, Bucureşti, Editura Tracus Arte, 2013 (Premiul pentru studii interdisciplinare al Societății Scriitorilor Bucovineni și Premiul pentru studiu de istorie al Fundației Culturale a Bucovinei, ambele în 2014). 

La editura bucureşteană Karth, un imprint Herg Benet, a publicat, în 2014, volumul de poezie intitulat obiecte psihice. În anul 2017 i s-a acordat Premiul pentru critică literară al revistei „Convorbiri literare”. Tot în 2017 i-a apărut la Editura Eikon o carte de eseistică intitulată Poetici ale sinelui. Faptul-de-a-fi-în-modul-cel-mai-propriu (Premiul pentru eseu, istorie și critică literară al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iași, 2018). La finele anului 2019, la Editura Charmides, îi apare un nou volum de poezie, Transparența unui popor de foci.

Ieșirea din carapace:

și totul curge

atroce de la bun început

de la facerea lumii încoace

Beirut.
Mare nostrum

Greața unui animal

dimineața și seara

când dihonia crește și descrește

într-un oraș îndepărtat

o citadelă arsă de soare puținul curaj
pe care-l mai ai 
după un război
nimicitor

și altele care au mai fost și probabil vor mai urma

la limită mereu la limită viața

o pasăre lungă ca o sfoară

istoria trăită și cea netrăită

până la sfârșitul lumii mai e

și e simplu de tot să tot cobori
și apoi să urci

deasupra norilor

o tăcere confuză

în orașul beirut sufletele morților

suferința  zace întroienită în pulberea prafului

mare nostrum

mediterana bate la porțile bătrânei cetăți

ziduri de lumină șerpuiesc mărunt

ard focuri de culoarea sângelui
în largul orașului

adierea aromată a mirodeniilor

posibilitatea unui limbaj al literelor albe

între pagini întregi de negru

afară și înăuntru

cedrii libanului

***

Pe cer

trupul moale al unui singur nor

pe urmă o dâră însângerată de lumină

şi zorii unei zile obişnuite

dar e atâta cruzime

e o mireasmă subţire şi oarbă

ca o linie melodică tot mai abruptă

dar dacă ar fi să vorbim despre toate

lucrurile utile despre golul deplin care

ne închide într-un cerc despre ploaia măruntă

a unor vorbe dinadins

când oscilaţia pendulului îţi adânceşte privirea

într-o rutină pur şi simplu

de la halucinantul dans al focului şi până la

apele alunecoase ale sângelui

iată cum trec anotimpurile

propoziţiile dense şi inegale

Autor: Alexandru Ovidiu Vintilă, poeme din volumul „Transparența unui popor de foci”, Editura Charmides, 2019.

Patreon - O mie de semne
Author

Scriu poezie, proză și, din când în când, despre cărțile pe care le citesc. Pasionat de istoria Bucureștiului. Reporter și fotograf de ocazie. Mă consolez cu Pink Floyd.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.