La Editura Tracus Arte va apărea în curând volumul „Întâlniri. Poezii din Ucraina și Polonia”.

„În antologia Întâlniri. Poezii din Ucraina și Polonia, se intersectează diferite idiomuri poetice, personalități creatoare, experiențe de viață și concepții despre literatură. Ele alcătuiesc un ansamblu bogat și expresiv, important în momentul istoric dat – în contextul tragediei care se petrece în Ucraina și al necesității de a întări legăturile dintre popoarele noastre; nu lipsește din volum nici valoarea supratemporală. Ea transpare în comunitatea culturală, construită de secole, între Ucraina și Polonia.” Ewa Goczał

„Antologia Întâlniri. Poezii din Ucraina și Polonia conectează textele selectate după câteva idei comune și complementare: angoasa în fața cataclismelor istorice cumplit de actuale, nevoia acută de sens și de speranță și revolta în fața absurdului social. Ideile majore abordate de poeții ucraineni și polonezi antologați (artistul în răspăr cu puterea, cu ordinea socială sau cu sine, responsabilitatea civică a poetului, fidelitatea poeziei față de viața cotidiană, lumea devastată de război, omniprezența morții, timpul inamic și concilierea cu el, lupta cu memoria) sunt tratate în tonalități mai mult sau mai puțin asemănătoare. Aceste inflexiuni sunt determinate de tema recurentă, războiul, care influențează în mod semnificativ discursul poetic. Iar dacă, în cazul poeților ucraineni, scriitura și lectura devin contemporane cu bombardamentele, cu masacrele și cu crimele de război, efectul este de realitate trăită la modul cel mai brutal și de empatie sfâșietoare.” Camelia Dinu

Patreon - O mie de semne
Author

Scriu poezie, proză și, din când în când, despre cărțile pe care le citesc. Pasionat de istoria Bucureștiului. Reporter și fotograf de ocazie. Mă consolez cu Pink Floyd.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.