Miercuri, 12 iunie, ora 19.00, pe Terasa Librăriei Humanitas Kretzulescu (Calea Victoriei 45, Bucureşti), va avea loc o întâlnire cu Cosmin Ciotloș, prilejuită de apariția noului său volum, Anton Pann. Până când nu te iubeam, apărut de curând în colecția Biografii romanțate a Editurii Polirom.

Invitați, alături de autor: Caius Dobrescu, Ana-Stanca Tabarasi-Hoffmann, Mircea Vasilescu.
Moderează: Victor Cobuz

Despre carte

„Îi plăceau supele, drese cu caşcaval tăiat mărunt, primit de la Braşov, de la Popazu, câte-o roată întreagă, alăturea de o lădiţă cu cincizeci de sticle de borviz. Şi vă dau cuvântul că nu l-am văzut bându-şi ocaua zilnică altfel decât aşa, înjumătăţită cu apă, şpriţer, cum se zice acum. Îşi turna la friptură, pe care-o voia bine rumenită, şi nu o dată s-a amestecat printre slugi, la bucătărie, dându-le la o parte dacă i se părea că au întors-o prea repede sau nu i-au zdrobit de-ajuns de mult piper deasupra. Îl întindea cu degetele în lungul cărnii fără să se uite măcar, căci ştia şi singur unde-i mai fraged muşchiul de berbec şi unde-i trebuie-nteţit gustul, picura ulei spălat cu vin alb şi-l apuca iarăşi în palme, domolindu-l. Nu încetam să mă minunez de îndemânarea lui şi cred că-i plăcea şi lui să fie văzut aşa, în toiul trebii, căci începea să îngâne un fel de cântec de leagăn, ceva de demult şi de altundeva, niciodată nu mi-am dat seama, şi din când în când trăgea cu ochiul spre mine şi-mi zicea «pe-aici nu se prea ştie socoteala îmbucăturii sănătoase, mai mult ştevie pe grătar», iar eu, nedus în lume, mă amuzam, căci mi se părea că-i numai o vorbă dintr-ale domnului Pann.”

Anton Pann s-a născut la Sliven, în Bulgaria, în ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea. Anul rămâne incert, dar mai multe probe conduc spre un destul de plauzibil 1796. După moartea tatălui, căldărar, familia pleacă la Chişinău. După 1812, îl vom regăsi la Bucureşti, unde mama, Tomaida, hotărăşte să se refugieze încă o dată din calea războiului. Aici îşi va începe Anton Pann cariera muzicală, ca psalt în strana mai multor biserici şi mai apoi ca profesor de cântări religioase, cu importante contribuţii, unele semnificative şi azi. Abia spre 1830, la Braşov, sub influenţa câtorva intelectuali ardeleni, îşi va descoperi cealaltă vocaţie, literară: un conglomerat, de fapt, din care nu lipsesc nici adaptările, nici traducerile, nici compilaţiile, nici împrumuturile, dar nici originalitatea. Va tipări, aşadar, masiv, fără alegere, deopotrivă cărţi liturgice şi compoziţii laice, ale lui şi ale altora. Aşa se face că un mare număr de proverbe, de povestioare înţelepte şi de cântece de lume ni s-au transmis prin mijlocirea lui, iar titluri ca Spitalul amorului ori Povestea vorbii au devenit ele însele folclor. Ce nu i se poate nega e uriaşul talent de „curatoriere”: a ştiut mai bine ca oricine în epocă să ia ce-i de luat şi să dea mai departe. Cu toate controversele, melodia imnului actual al României îi aparţine. Amestecată îi e şi viaţa sentimentală, cu trei mariaje dintre care cel de-al doilea intrat în legendă: răpeşte o tânără călugăriţă de la o mănăstire din Vâlcea şi fuge cu ea peste munţi. Caz complicat. Moare la 2 noiembrie 1854, în Bucureşti, în cartierul Lucaci.

Cosmin CIOTLOŞ (n. 5 mai 1983) este lector dr. habil. la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, unde ţine cursuri de literatură română modernă şi contemporană. Comentează actualitatea editorială în rubrica „pe de altă carte” din Dilema. A susţinut timp de zece ani rubrica de cronică a revistei România literară. A publicat antologia 111 cele mai frumoase poezii ale generaţiei ’80 (Nemira, 2015), o ediţie adnotată a poemului Levantul de Mircea Cărtărescu (Humanitas, 2016), un eseu detectivistic investigând opera lui Mateiu I. Caragiale, Elementar, dragul meu Rache (Humanitas, 2017) şi un eseu despre poezia generaţiei optzeci, Cenaclul de Luni. Viaţa şi opera (Pandora M, 2021), având la origine teza de doctorat. În 2020, a coeditat volumul de studii Harta şi Legenda. Mircea Cărtărescu în 22 de lecturi (Editura Muzeul Literaturii Române). A îngrijit de asemenea, în ediţii critice cu suport audio, volume de Emil Brumaru, Traian T. Coşovei, Dan Sociu şi Magda Cârneci. Dintre premiile cu care cărţile sale au fost recompensate, amintim: Premiul pentru Critică Literară al Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” din Cluj (2019), Premiul „I. Negoiţescu” al revistei Apostrof (2021) şi Premiul pentru Critică şi Istorie Literară al revistei Observator cultural (2022).

Colecția Biografii romanțate este coordonată de Adrian Botez. Toate titlurile publicate, aici.

Patreon - O mie de semne
Author

Scriu poezie, proză și, din când în când, despre cărțile pe care le citesc. Pasionat de istoria Bucureștiului. Reporter și fotograf de ocazie. Mă consolez cu Pink Floyd.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.