Vineri, 8 octombrie crt, la ora 18.15, la Librăria din Centru (bd. Ștefan cel Mare, nr.126) din Chișinău, va avea loc lansarea volumelor Inorogul la Porțile Orientului. Bestiarul lui Dimitrie Cantemir (Editura Cartier) și Cornul inorogului (Editura Polirom), de Bogdan Crețu.

Preț promoțional în ziua lansării.
Sesiune de autografe.

Alături de autor participa: Nina Corcinschi, Oxana Gherman și Silviu Tabac. Moderator: Emilian Galaicu-Păun

„Originalitatea acestui studiu constă în interpretarea strălucită a alegoriei animaliere a lui Cantemir, bazată pe o vastă documentare si pe o metodologie riguroasă. Imaginarul simbolic zoomorf studiat este de două ori important pentru istoria culturală: odată pentru referintele multiple la semnificaţiile pe care acest univers le-a cunoscut din Antichitate, până în Evul Mediu și Renaștere; a doua oară, pentru comparaţiile pe care autorul le propune cu realităţile simbolice, scriptice si iconografice din cultura română. Lucrarea lui Bogdan Crețu se recomandă ca una dintre cele mai bune contribuții la studiul operei lui Dimitrie Cantemir, din perspectiva largă, generoasă a istoriei literare şi a celei culturale. Această carte, care marchează un eveniment  în bibliografia cantemiriană, merită o apreciere unanimă şi o difuzare amplă printre specialiști si alte categorii de cititori.” (Stefan Lemny )

„Urmărind anii de ucenicie și călătorie ai lui Dinu Zărnescu, Bogdan Crețu îi recuperează prospețimea prin inepuizabilul său libido scriptural, lansîndu-se într-un biografism bine fantasmat, și ne poartă, dezinvolt, de la țară la oraș, din spațiul academic românesc în cel occidental, din căminele studențești și amfiteatre în muzee, la operă, în metroul parizian – peste tot, cu o mare foame de medii și tipologii. Dar, în primul rînd, ne oferă – între gasconadă și dramă, cînd liric, cînd sarcastic, cînd ca un moralist autoironic – o galerie fără egal de personaje feminine, revizitînd – pe cît de exuberant, pe atît de nuanțat – erosul și polemizînd indirect cu tezele uniformizatoare și castratoare ale ideologiilor de gen. Bogdan Crețu oferă, cu primul său roman, o carte pentru toată lumea (însă nerecomandabilă minorilor [sic!], plină de vervă picarescă și bulimie livrescă, puștească și înțeleaptă, realistă pînă la a atinge, pe alocuri, un naturalism crud și ireală, cînd trebuie, pînă la transfigurare.” (O. Nimigean)

BOGDAN CREȚU, născut la 21 ianuarie 1978, prof. univ. dr. la Catedra de literatură română din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Din 2013, director al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Academia Română, Filiala Iași. Critic și istoric literar. A publicat următoarele volume: Arpegii critice.
Explorări în critica şi eseistica actuale
, Editura Timpul, Iaşi, 2005; Matei Vişniec – un optzecist atipic, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2005; Lecturi actuale. Pagini despre literatura română contemporană. Editura Timpul, Iaşi, 2006; Utopia negativă în literatura română, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2008; Inorogul la porțile Orientului. Bestiarul lui Dimitrie Cantemir. Vol. I. Premise. Bestiae Domini, vol. II. Bestiae Diaboli, Editura Institutul European, Iași, 2013; Iluziile literaturii și deziluziile criticii. Noi coduri de lectură, între estetic și ideologic, Editura Contemporanul, București, 2015; Viață și text. Biobibliografie Marin Mincu (în colaborare cu George Popescu), Editura Paralela 45, Pitești, 2017. 

Coautor la Dicţionarul general al literaturii române, coordonator general: Eugen Simion, ediţia a II-a revizuită, adăugită şi adusă la zi, Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii Române, 2016-2020, și la Enciclopedia literaturii române vechi, Editura Muzeul Literaturii Române, 2018. De asemenea, coautor al lucrărilor La Bible dans les littératures du monde, sous la direction de Sylvie Parizet, Éditions du Cerf, Paris, 2016, și Romanian Literature as World Literature, coord. Mircea Martin, Christian Moraru, Andrei Terian, New York, Bloomsbury Academic, 2018.

Volumul Inorogul la porțile Orientului. Bestiarul lui Dimitrie Cantemir a primit Premiul „Titu Maiorescu” pentru critică literară al Academiei Române. Romanul Cornul inorogului este debutul ca prozator al lui Bogdan Crețu.

Inorogul la porțile Orientului. Bestiarul lui Dimitrie Cantemir, de Bogdan Crețu. Editura Cartier. Legată, 662 pag. Preț: 79 RON/ 339 MDL

Cornul inorogului, de Bogdan Crețu. Editura Polirom. Broșată, 408 pag. Preț: 39,95 RON/ 179 MDL

Rugăm să respectați condițiile impuse de starea de urgență în sănătate pentru a putea intra în librărie (certificat vaccinare, test, dovadă anticorpi). Masca este obligatorie. Aveți grijă de sănătatea Dvs și a celor dragi. În librărie avem aparat de ozonare.

Patreon - O mie de semne
Author

Scriu poezie, proză și, din când în când, despre cărțile pe care le citesc. Pasionat de istoria Bucureștiului. Reporter și fotograf de ocazie. Mă consolez cu Pink Floyd.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.