La Editura Tracus Arte va apărea volumul Banda trunchiului. O poveste romantică despre briganzi și dragoste, de Paul van Ostaijen, prefață de Jan H. Mysjkin, traducere din neerlandeză de Doina Ioanid şi Jan H. Mysjkin, Editura Tracus Arte. Traducerea acestei cărţi a fost subvenţionată de Flanders Literature.

„În 1932, Banda trunchiului, roman postum al lui Paul van Ostaijen, stîrneşte scandal încă de la apariţia sa, nu numai din cauza scenelor scabroase, considerate pornografice, ci şi din cauza faptului că în scrierea sa puteau fi recunoscute multe dintre persoanele de vază.

Nucleul groteştii îl reprezintă amestecarea lumii criminalilor cu aceea a aristocraţilor. Aici, Van Ostaijen ne arată un univers „de-a-ndoaselea”. Dacă subtitlul acestei groteşti este „o poveste romantică despre briganzi şi dragoste”, găsim o seamă de briganzi, dar puţină dragoste şi deloc romantism.

Niciun subiect sacru al burgheziei tradiţionale nu scapă de critica tăioasă a lui Van Ostaijen, fie că e vorba de societate, de căsătorie, de drepturile conjugale sau dragostea romantică. „Un ton satiric este de un impact mai direct în politică şi în faţa maselor decît o demonstraţie logică”, afirmă Van Ostaijen.

Reacţiile de ostilitate virulentă la apariţia cărţii sunt, într-adevăr, dovada că autorul a intuit bine. Astăzi, suntem moştenitorii unei povestiri groteşti care nu şi-a pierdut deloc seva.” – Jan H. Mysjkin

Născut la Anvers în 1896, Paul van Ostaijen este scriitorul cel mai inovator al literelor neerlandeze din Belgia în perioada interbelică. Începînd cu Music-Hall, volum de poezii publicat în 1916, nu face decît să înnoiască poezia flamandă.

În timpul șederii sale la Berlin, între 1918 și 1921, devine prieten cu scriitori și pictori ai mișcării Dada. La insistențele editorilor berlinezi, începe să scrie proză, exclusiv grotești, un gen foarte prizat de expresioniști și dadaiști.

După întoarcerea sa în Belgia, autorul continuă cu scrierea groteștilor, dintre care Banda trunchiului este ultima. Romanul nu va apărea decît patru ani după ce Paul van Ostaijen s-a stins în 1928, de tuberculoză, într-un sanatoriu particular din Miavoye-Anthée, un sat în provincia Namur.

Patreon - O mie de semne
Author

Scriu poezie, proză și, din când în când, despre cărțile pe care le citesc. Pasionat de istoria Bucureștiului. Reporter și fotograf de ocazie. Mă consolez cu Pink Floyd.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.