Editura Cartier ne prezintă noutățile din colecția Cartier istoric cu care va veni la Târgul de Carte Gaudeamus 2023.

Sârbii între popoarele europene, de Sima M. Cirkovic. Traducere din limba sârbă de Octavia Nedelcu. Legată, 456 pag. Preț: 59 RON/249 MDL

Această istorie a poporului sârb, publicată inițial în colecția The Peoples of Europe a prestigioasei edituri britanice Blackwell din Oxford, debutează cu venirea și stabilirea slavilor în Peninsula Balcanică în sec. al VII-lea și se încheie cu destrămarea Iugoslaviei la sfârşit de secol XX. În baza propriilor cercetări și a unei bogate bibliografii contemporane, academicianul Sima M. Cirkovic reușeşte să prezinte evoluția poporului sârb de-a lungul timpului în lupta sa pentru independență față de Bizanț, faţă de jugul de veacuri al stăpânirii otomane, transformându-se într-un stat modern dintr-o regiune zbuciumată din sud-estul Europei.

Analiza riguroasă și obiectivă a autorului contrabalansează viziunea tradițională, unilaterală și politică a altor istorii de acest fel, acordând o atenție sporită evoluției social-economice a națiunii sârbe în timp și spațiu. În prezentarea sa, istoricul conferă aceeași importanță atât perioadei de glorie medievale a poporului sârb, cât și a celei contemporane, concentrându-se atât asupra procesului de integrare, cât și a celui de dezintegrare care au caracterizat istoria sârbilor. Volumul Sârbii între popoarele europene oferă cititorului o imagine de ansamblu profundă din trecutul zbuciumat al națiunii sârbe, călăuzindu-l în înțelegerea complexă a evenimentelor recente.

Eutopia. Concepte, identități și istorii românești, de Liviu Neagoe. Legată, 208 pag. Preț: 39 RON/169 MDL

„Liviu Neagoe aduce o contribuție importantă la dezbaterea despre identitatea națională și europenizare la români. Autorul oferă o lectură atentă a unor autori precum Aurel C. Popovici, Virgil Bărbat, Lucian Blaga, Emil Cioran, Mihail Sebastian sau Constantin Noica, care au contribuit cu texte fundamentale la această dezbatere, mai ales în prima jumătate a secolului al XX-lea. În același timp, analiza propusă de el este conectată direct la literatura de specialitate despre națiune și naționalism, oferind un cadru metodologic și comparativ adecvat pentru această discuție. Într-o Românie tot mai divizată social și polarizată ideologic, cartea aceasta ne ajută să înțelegem mai bine problema complexă a definirii unei identități naționale și a strategiilor de construcție a ei. O carte necesară și utilă, care oferă o nouă perspectivă asupra (ne)ajunsului de a te fi născut român la porțile Orientului, dar cu privirea spre Europa.” (MARIUS TURDA, Oxford Brookes University)

Nerostita istorie a luptelor românilor din antichitate până în zilele noastre, de Călin Hentea. Legată, 448 pag. Preț: 59 RON/249 MDL

„Specialist în operațiuni psihologice, Călin Hentea, colonel (r) al Armatei Române, este, pentru cei care îl cunosc, iremediabil cotropit în psihicul său de istorie. Mai bine zis, de imaginea istoriei în psihicul nostru național. Pentru că între istorie și imaginea ei în ceea ce se cheamă memoria colectivă este o mare diferență. Ceea ce face Călin Hentea în impresionantul volum al Mereu nerostitei istorii… nu este altceva decât o necesară despărțire între imaginea comună facilă și înșelătoare și realitatea care nu este niciodată prea comodă. Pentru cine a studiat propaganda și efectele ei, așa cum a făcut-o Călin Hentea, istoria nu este o narațiune asupra trecutului, ci un efort continuu în a înțelege cine profită și cum prin manipularea istoriei. Ceea ce îl face pe Călin Hentea să intre în luptă. Nu suportă manipulatorii de istorie, de ieri sau de astăzi. Pentru că a trăi într-o istorie falsă înseamnă a avea un prezent precar și un viitor incert. Un specialist în operațiuni speciale știe cât de mare este pericolul șubrezirii unei societăți prin mistificarea istoriei. Iar această luptă trebuie câștigată. Călin Hentea își conduce trupele cititorilor săi pe acest câmp de operațiuni în mod impetuos și, cu toate că pleacă de la Burebista, scopul său real este istoria zilelor pe care le trăim acum. Un obiectiv pe care îl atinge realizând cea mai completă istorie de până în prezent a României pe care o vedem în direct în fiecare zi.” (Ion M. Ioniță, redactor-șef al revistei Historia)

„Pentru mine bătălia de la Răsboieni are mai mare interes decât lupta de la Termopile, și izbânzile de la Racova și de la Călugăreni îmi par mai strălucite decât acele de la Maraton și Salamina, pentru că sunt câștigate de cătră Români”. Această frază a lui Mihail Kogălniceanu, din Cuvânt pentru deschiderea cursului de istorie națională (Iaşi, 1843), a fost rostogolită de propagandă (de cea interbelică şi de cea a regimului comunist), transformând bătăliile trecutului din poveşti adevărate în instrumente propagandistice. Această carte încearcă să vă readucă povestea.” (Dorin Matei, redactor-şef al revistei Magazin istoric)

Basarabia și nobilimea ei în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (volumul II), de Vladimir Morozan. Traducere din limba rusă de Vsevolod Ciornei. Legată, 704 pag. Preț: 79 RON/339 MDL

„Cel de-al doilea volum al lucrării lui Vladimir Morozan, Basarabia şi nobilimea ei în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea, nu este atât o culegere de biografii individuale ale elitei basarabene, stoarse cu dibăcie din absconsele și zgârcitele arhive rusești, dar mai mult un studiu prosopografic, care scoate în evidență nu doar datele genealogice seci, dar mai ales plasează viețile «neamurilor» într-o context istoric concret, cel imperial, scoțând în evidență conexiuni multiple de ordin social, economic, politic și cultural.” (Virgil Pâslariuc)

Vă așteptăm de miercuri până duminică, la standul nr.18, Romexpo.

Patreon - O mie de semne
Author

Scriu poezie, proză și, din când în când, despre cărțile pe care le citesc. Pasionat de istoria Bucureștiului. Reporter și fotograf de ocazie. Mă consolez cu Pink Floyd.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.