La Editura Tracus Arte va apărea volumul de poezie Havuz, de Simona-Grazia Dima.

„Practicând anamneza, Simona-Grazia Dima ne aduce la cunoştinţă că arhetipul d-sale e arderea, confruntată cu îngheţul lumii în care s-a văzut plantată… Fiică a focului originar, poeta se simte datoare a reaminti mereu combustia a cărei nostalgie o poartă… Drumul acestei lirici complexe, plină de pliuri şi meandre, nu e de la concret la abstract, ci invers. Tulburător, aşadar, şi ca urmare a răsturnării a ceea ce a practicat conştiinţa omenească… Simona-Grazia Dima e o impunătoare poetă singulară, de-o energie asumată precum o flacără rece.” Gheorghe Grigurcu


„Îmi imaginez poezia Simonei-Grazia Dima ca pe o clepsidră uriaşă unind cerul şi pământul şi prin al cărei recipient se scurge (de cele mai multe ori în interiorul aceluiaşi poem) întreaga existență a poetei: cea terestră şi cea metafizică, diurnul şi nocturnul, cotidianul şi istoria, senzorialul şi reflecția, gândul banal şi meditația filosofică, observarea naturii şi filtrarea realității prin estetica literaturii, a artelor plastice, a muzicii etc. Privit de la nivelul poemului, tot acest du-te-vino între cotidian şi metafizic poate da senzația unui ermetism cu nuanțe de suprarealism, dar, făcând doi paşi în spate, întregul tablou se relevă a fi un grandios spectacol al unei existențe umane şi o cale de înțelegere a propriului sine al autoarei.” Tudorel Urian  

Patreon - O mie de semne
Author

Scriu poezie, proză și, din când în când, despre cărțile pe care le citesc. Pasionat de istoria Bucureștiului. Reporter și fotograf de ocazie. Mă consolez cu Pink Floyd.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.