La Editura Tracus Arte va apărea volumul „Adevărul din călimară. Studii de literatură universală”, de Petre Gheorghe Bârlea.

…Dincolo de condiționările concret sociale și materiale, protagoniștii textelor selectate de noi se lansează în căutarea adevărului de dragul Adevărului

Respectivele scrieri par ele însele exerciții ale spiritului uman, sunt operațiuni mentale, meditații ale unor scriitori filosofi convinși că miturile nu mor niciodată și că ele conțin sâmburele de adevăr care ar putea să explice de ce trăim așa cum trăim, în așa-zisele epoci ale raționalității. Sunt cărți care se constituie în imnuri închinate Cuvântului, singura realitate care susține spiritul speculativ al omului, iar acesta este singura noastră izbăvire…

Marii scriitori ai lumii au știut dintotdeauna să îmbine cele două serii – misterele universului și misterele cotidianului concret. De aici se naște dialogul dintre epoci și dintre comunități: formula energiei regeneratoare păstrată de urmașii actuali ai unor societăți secrete și mitul antic al hranei nemuririi; războiul civil din Kosovo și legendarul război de la Troia; conflictele interconfesionale medievale și polemicile în jurul logicii formale aristotelice; teoria conspirațiilor moderne și teogoniile care „explică” formarea universului ș.a.m.d. 

Până la urmă, singurul adevăr pe care îl putem afla, cumva, este acela învăluit în fraze meșteșugite de marii mânuitori ai cuvântului. Altfel spus, concluzia sugerată de aceste cărți este aceea formulată atât de plastic de un strălucit reprezentant al generației moderne de filosofi ai științei: Cunoașterea se află în călimara cu cerneală!

Petre Gheorghe Bârlea, absolvent al facultăţilor de filologie clasică și filologie modernă din București, doctor în lingvistică generală și comparată la aceeași universitate. Profesor emerit la Departamentul de Filologie Română, Limbi Clasice și Balcanice din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, conducător de doctorat, a desfășurat activităţi didactice și științifice la universităţi din Praga, Paris, Viena, Ciudad Real, Cleveland. 

Cărţile publicate reflectă o parte din preocupările curente: Grigore Alexandrescu – un clasic printre romantici, 1997; Peithous Demiourgos. Retorica greco-latină, 2004; Ana cea Bună…, 2007; Limba poveștilor populare românești, 2008; Multilingvism și interculturalitate, 2010; Haosul și ordinea. Gândirea și practica pozitivistă în evoluția societății braziliene, 2015; Traduceri și traducători. Pagini din istoria culturii românești, 2016 ș.a. Coordonatorul unui Dicţionar de locuri imaginare…, 2006; 2009. Traduceri: A. Schopenhauer, Dialectica eristică sau Arta de a avea întotdeauna dreptate, 2010. Texte editate: E. Lovinescu, O privire asupra clasicismului, 2012 ș.a. Director-fondator al revistei Diversité et Identité Culturelle en Europe (DICE), care apare sub egida MNLR, din anul 2004.

Patreon - O mie de semne
Author

Scriu poezie, proză și, din când în când, despre cărțile pe care le citesc. Pasionat de istoria Bucureștiului. Reporter și fotograf de ocazie. Mă consolez cu Pink Floyd.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.