În curând, la Editura Tracus Arte va apărea volumul Opere 8. Maramureș, de Dumitru Țepeneag, ediție difinitivă, revizuită de autor.

„Toate majorele chestiuni existențiale care străbat romanul Maramureș sunt formulate pe fondul – ori, mai bine zis, distribuite la nivelul texturii intime – a ceea ce putem numi „agitația de umplutură”. O veselă ori melancolică zbânțuialăcuprinde întreaga carte, personajele se tot întâlnesc, comunică prin toate mijloacele, își dau întâlnire prin hoteluri, cafenele, stadioane, călătoresc încoace şi încolo. Tot acest frenetic turbion de întâlniri şi conversații are ceva de manual de tipul „învățați limba (cutare) fără profesor” (un Englezește fără profesor scrisese cândva Ionesco, o primă variantă la Cântăreața cheală), convocând neverosimil de compact banalitatea gesticulației cotidiene a vieții moderne. E o agitație fără scop, cu scopul, de fapt, de a umple vidul existenței: asta s-ar putea spune, dacă le-am acorda oarecare realitate psihologică personajelor, care par însă a fi marionetele „Autorului”. – Nicolae Bârna

„Dumitru Țepeneag creează şi exploatează faptul divers, ca o sursă a atractivității: el reprezintă epicul pur, un concentrat de bizar şi senzațional. Autorul şi solia sa Marianne sunt colecționari de fapte diverse, reproduse ca niște documente de epocă şi agremente ale narațiunii, veritabile picanterii.”  Ion SIMUȚ

„Realitatea pe care o traversează personajul lui Țepeneag are aspecte spectrale, tinde să se transforme la tot pasul într-o uriașă mistificare. Recurgând la procedeele cele mai diverse, de la hiperrealism la viziunea onirică şi la amestecarea deliberată a ficțiunii în realitate, prozatorul procedează la o permanentă deconstrucție a universului exterior.”  Octavian SOVIANY

Patreon - O mie de semne
Author

Scriu poezie, proză și, din când în când, despre cărțile pe care le citesc. Pasionat de istoria Bucureștiului. Reporter și fotograf de ocazie. Mă consolez cu Pink Floyd.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.